Kinderen

Door omstandigheden kunnen kinderen minder goed in hun vel zitten. 

Soms krijgt een kind een diagnose. Hierdoor krijgt de omgeving handvatten geboden om het kind beter te begeleiden. Het kan echter lang duren voordat je, als ouder of leerkracht, deze hulp kan krijgen. Daarbij is er een grote groep kinderen die geen diagnose en/of genoeg hulp krijgt.

De volgende redenen kunnen de oorzaak zijn dat kinderen uit balans zijn.

  • Problemen in het gedrag: ADHD, ADD, Syndroom van Asperger, PDD-NOS
  • Problemen met leren: Dyslexie, Dyscalculie
  • Hoogbegaafdheid, Hoogsensitiviteit, Beelddenken
  • Vorm van Faalangst: sociaal, cognitief of motorisch

Door het gevoel anders te zijn, kunnen kinderen veel stress ervaren, wat tot uiting kan komen in hun gedrag. 

Hartkracht wil kijken naar de mogelijkheden die er zijn om deze kinderen te begeleiden. De volgende vragen zijn hierbij van belang:

  • Waarom gedraagt dit kind zich anders?
  • Wat heeft het kind nodig? 
  • Wat kan de omgeving doen om het kind te helpen?

Hartkracht wil samen met ouders en leerkrachten kijken hoe elk kind zijn specifieke talenten en kwaliteiten kan ontwikkelen. Zodat kinderen geloven in hun eigen kracht.

Preventieve maatregelen nemen kan veel leed voorkomen. Wil je meer weten over de mogelijkheden van coaching voor kinderen? Klik dan hier.