• hartkracht 2016 003
 • rennen
 • hartkracht 2016 005
 • hartkracht 2016 004
 • hartkracht 2016 002

Coaching in het onderwijs

Leerkrachten

Als leerkracht heb je een grote invloed op de ontwikkeling van een kind. Het ene kind is makkelijker in de omgang, dan het andere kind. Dit geldt ook voor de sfeer in de ene of de andere groep. De wisselwerking tussen jou en het kind en/of de groep is hierbij van belang.

Wat kan hierop allemaal van invloed zijn:

 • Jouw eigen mentale bagage. Onbewust heb je allemaal je eigen overtuigingen, normen en waarden, waardoor je een beeld vormt van de werkelijkheid. Dit heeft invloed op jouw gedrag naar de leerlingen.
 • Of je veel of weinig stress ervaart in je leven. Gevoelige kinderen reageren hierop.
 • Jouw talenten en kwaliteiten. Wat jij goed kunt vind je meestal prettig om te onderwijzen. Elk kind leert echter op een andere manier.

Wil je je eigen gedrag beter begrijpen? Klik hier voor de mogelijkheden voor individuele begeleiding.  

Wil je minder stress voor jezelf en jouw leerlingen? Klik hier voor workshops en trainingen

Ontdek wat Hartkracht jou kan bieden.

Leerlingen

Door omstandigheden kunnen kinderen minder goed in hun vel zitten. 

Soms krijgt een kind een diagnose. Hierdoor krijgt de omgeving handvatten geboden om het kind beter te begeleiden. Het kan echter lang duren voordat je, als ouder of leerkracht, deze hulp kan krijgen. Daarbij is er een grote groep kinderen die geen diagnose en/of genoeg hulp krijgt.

De volgende redenen kunnen de oorzaak zijn dat kinderen uit balans zijn.

 • Problemen in het gedrag: ADHD, ADD, Syndroom van Asperger, PDD-NOS
 • Problemen met leren: Dyslexie, Dyscalculie
 • Hoogbegaafdheid, Hoogsensitiviteit, Beelddenken
 • Vorm van Faalangst: sociaal, cognitief of motorisch

Door het gevoel anders te zijn, kunnen kinderen veel stress ervaren, wat tot uiting kan komen in hun gedrag. 

Hartkracht wil kijken naar de mogelijkheden die er zijn om deze kinderen te begeleiden. De volgende vragen zijn hierbij van belang:

 • Waarom gedraagt dit kind zich anders?
 • Wat heeft het kind nodig? 
 • Wat kan de omgeving doen om het kind te helpen?

Hartkracht wil samen met ouders en leerkrachten kijken hoe elk kind zijn specifieke talenten en kwaliteiten kan ontwikkelen. Zodat kinderen geloven in hun eigen kracht.

Preventieve maatregelen nemen kan veel leed voorkomen. Wil je meer weten over de mogelijkheden van coaching voor kinderen? Klik dan hier.