• hartkracht 2016 003
  • rennen
  • hartkracht 2016 005
  • hartkracht 2016 004
  • hartkracht 2016 002

Hartkracht

De kracht van de leerkracht

De leerkracht is de stuwende kracht achter elk kind. Om deze kracht te stimuleren is het is van belang dat leerkrachten ruimte en vertrouwen krijgen vanuit de omgeving. Balans leren houden tussen draagkracht en draaglast en positieve feedback krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Hierdoor kunnen leerkrachten hun energie gebruiken om de talenten van kinderen optimaal te ontwikkelen. 

Kijken vanuit talent en kwaliteiten

Iedereen wordt geboren met talenten en kwaliteiten. De omgeving zorgt ervoor dat deze tevoorschijn komen. Dit kan door meer aandacht te geven aan de positieve eigenschappen van een ander.
Kijken naar de kracht, talenten en kwaliteiten. Hartkracht helpt daarbij.

Wat aandacht krijgt gaat bloeien

Elke ouder wil dat zijn kind zich optimaal kan ontwikkelen. Een aantal kinderen laat zich echter niet makkelijk sturen en/of vertonen gedrag dat afwijkt van de norm. De omgeving van het kind zoekt dan naar een oorzaak om het afwijkende gedrag te verklaren en kan dan een stempel geven, zoals autisme of AD(H)D. Hiermee wordt het probleem echter vooral bij het kind neergelegd. Maar wat zou er gebeuren als we op een andere manier proberen te kijken? Wat kan het kind juist wel goed? Wat zijn de talenten en kwaliteiten van het kind? En hoe kunnen we de omgeving zo  aanpassen, dat de positieve kanten van het kind meer tot hun recht komen?

Leren vanuit je hart

Als je gestimuleerd wordt vanuit je positieve eigenschappen, dan word je gezien zoals je bent. Dan kun je in je eigen kracht gaan staan en kunnen de talenten en kwaliteiten die je hebt tot volle bloei komen.  Belangrijk is dat je vertrouwen krijgt vanuit je omgeving, ruimte krijgt om te doen wat je goed kunt en daar zelf sturing aan mag geven. Je krijgt dan erkenning voor wie je bent en wat je kunt. En daardoor voel je verbondenheid met jezelf en je omgeving.