• hartkracht 2016 003
 • rennen
 • hartkracht 2016 005
 • hartkracht 2016 004
 • hartkracht 2016 002

10 tips: Talenten en kwaliteiten ontdekken en stimuleren

 1. Vertrouwen geven vanuit de omgeving. Zorg voor veiligheid en vertrouwen, dat is de basis om talent te kunnen ontwikkelen. Alle kinderen zijn goed zoals ze zijn. Ze hoeven niet eerst iets te ontwikkelen voordat ze aandacht krijgen.
 2. Ruimte krijgen om te ontdekken. Geef het kind de ruimte om met verschillende activiteiten in aanraking te komen. Hierdoor krijgt het kind mogelijkheden om te ontdekken waar zijn talent ligt.
 3. Laat het kind zelf sturing geven aan het leerproces en het kiezen van activiteiten.

Lees meer

Hoogsensitiviteit

Hoogsensitieve kinderen zijn zeer gevoelig voor hun omgeving. Dit kan op verschillende gebieden tot uiting komen:
 • Gevoelig voor prikkels via je zintuigen: geluiden, geuren, lichtsterkte, voelen en gevoelens, proeven

 • Gevoelig voor sfeer en spanning in de omgeving

 • Gevoelig voor stemmingen van ouders of leerkrachten

Je kunt deze gevoeligheid ook als volgt indelen:

 • Lichamelijk: gevoelige zintuigen

 • Emotioneel: intense gevoelens

 • Mentaal: intuïtief weten, beelddenker

 • Spiritueel: besef of vragen over zingeving, heldere waarnemingen

Wanneer hoogsensitieve kinderen te veel prikkels ervaren, kunnen ze dit op verschillende wijze uiten:

Lees meer

De kracht van positief kijken

Wanneer je positief kijkt, zie je mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Wanneer je kijkt naar je mogelijkheden, voel je jezelf gewaardeerd en geaccepteerd om wie je bent.

Alle mensen hebben behoefte aan erkenning en waardering. Om een gezond zelfbeeld op te bouwen, zijn dit twee belangrijke pijlers. De basis hiervan wordt gelegd in een veilige omgeving waarmee je jezelf verbonden voelt.

Een kind wil zich veilig voelen en verbonden, wil zich herkennen in een ander en daar graag bijhoren. Die veilige basis kunnen wij bieden door vertrouwen uit te stralen en het kind te waarderen met al zijn goede en slechte kanten. Zijn goede kanten te stimuleren en de ruimte te geven om die te ontwikkelen.

Dat klinkt simpel, maar is het niet.

We reageren namelijk allemaal vanuit onze eigen overtuigingen en opvoeding. Wanneer je zelf niet bent opgevoed vanuit deze basisbehoeften, is het extra moeilijk om dit door te geven aan kinderen.

Van belang is dus om eerst te kijken naar jezelf. Wie ben ik, hoe sta ik in het leven? Wat zijn mijn overtuigingen? Hoe geef ik dit door aan mijn omgeving?

Lees meer

Spelend leren

Wat is Spelen?

Bij een definitie over spelen komt 'recreatief en ontspannen bezig zijn' het meest overeen. Bij het woord Spel denk ik aan kinderen die blij zijn en plezier hebben. Ze vergeten de wereld om zich heen en zijn helemaal aanwezig in het moment.

Spelen is voor kinderen een tweede natuur, een wezenlijk kenmerk van kind-zijn.

Spelen = aanraken, imiteren en bewegen.

Friedrich Fröbel (fröbelen = knutselen) pleitte er in de negentiende eeuw voor om spelvormen te integreren in het onderwijs. Je kunt kinderen hierdoor meer bij de les betrekken en levenslange leergierigheid opwekken.

De voordelen van Spelen

Lees meer

Werken met aandacht en concentratie

Wat iis aandacht en concentratie?

Aandacht is gebruik maken van al je zintuigen om te horen, voelen, zien, ruiken en proeven. Bewust, zonder je te laten afleiden door andere prikkels om je heen.

Concentreren is met aandacht ergens aan kunnen werken. Op het moment dat je rustig en in balans bent, ben je beter in staat om je te concentreren.

Een mooie verdeling voor het begrip aandacht is van Josephine Moore:

 • Asleep: Als je je slaapt is je lichaam nog niet in staat om informatie op te nemen

 • Awake: Als je net wakker bent, kun je nog niet goed informatie opnemen

 • Alert: In deze toestand is er interactie tussen ons en de prikkels die we krijgen.

 • Attend: Dit is de aandacht in de brede zin van het woord.  

Wat heb je nodig om kinderen te leren concentreren!

Lees meer

Kijken naar talenten en kwaliteiten

 Wat zijn talenten en kwaliteiten?

Talenten kun je hebben op verschillende gebieden. Sommige kinderen hebben één specifiek talent, andere hebben veel verschillende talenten.

Howard Gardner gaat ervanuit dat er 8 verschillende intelligenties zijn. We noemen dit Meervoudige intelligentie.

Lees meer