• hartkracht 2016 003
  • rennen
  • hartkracht 2016 005
  • hartkracht 2016 004
  • hartkracht 2016 002

Hoe blijven kinderen gemotiveerd?

Bijna alle scholen zijn weer begonnen. Kinderen en leerkrachten zijn hopelijk allemaal weer gemotiveerd aan het werk. Wanneer het kind niet of minder gemotiveerd raakt, hebben beide een probleem. Lesgeven is vooral leuk aan gemotiveerde leerlingen. Dus hoe blijven kinderen het hele schooljaar gemotiveerd?

Leerkrachten hebben de intentie dat kinderen leren geloven in hun eigen kracht en dat ze met genoeg zelfvertrouwen volwassen worden. In de praktijk valt dit niet mee. Er moet worden voldaan aan de eisen die de maatschappij stelt, die opgelegd wordt door de overheid en er blijft soms weinig ruimte voor eigen invulling van de leerkracht en ontplooiing van de speciale talenten van kinderen. De leerkracht wil wel, maar schippert tussen de eisen van de maatschappij en de wil om aandacht te geven aan elk individuele kind.

Vanuit mijn topsportverleden heb ik veel ervaring opgedaan met motivatie en het leveren van prestaties. Gemotiveerd zijn en prestaties leveren hangt af van veel factoren. Het gaat niet alleen om talent, maar  ook de balans in je lichaam op verschillende vlakken is belangrijk. Het vertrouwen van je omgeving en de ruimte die je krijgt om je talenten en kwaliteiten te ontplooien. Alle kennis die ik over dit onderwerp heb opgedaan, heb ik gekoppeld en ik heb hiervan een model gemaakt "leren vanuit je hart. Ik geloof namelijk dat elk kind kan leren/presteren naar de capaciteiten die het heeft. De omgeving van elk kind is hiervoor van belang. Een omgeving die binnen een structuur de vrijheid geeft om eigen talenten en kwaliteiten te ontplooien, en leert op welke manier je balans leert houden in lichaam en geest.

Hieronder een aantal tips die de basis vormen om gemotiveerd te blijven. Wil je meer weten, volg dan de workshop die ik geef over dit onderwerp.

Lees meer

Beweging versus Ontspanning

Er zijn er veel onderzoeken gedaan naar de positieve invloed van beweging voor je lichaam en geest. Beweging heeft veel voordelen, zoals een wakker lijf, een helder hoofd, betere doorbloeding in de hersenen, beter kunnen onthouden, beter kunnen concentreren, minder last van stress, etc..

Naast beweging is leren ontspannen goed voor de balans in je lichaam. Door ontspanning leer je om naar je lichaam te luisteren en meer aandacht te hebben voor je omgeving.

Bij de trainingen en coachingsprogramma's van Hartkracht is een belangrijk deel gericht op deze balans tussen beweging en ontspanning.

Tips voor leerkrachten: Beweging versus Onspanning

Lees meer

Talentontwikkelingsmodel "leren vanuit je hart"

Iedereen beïnvloed elkaar voortdurend. Dit gaat vaak onbewust. Het is van belang dat de leerkracht zich bewust wordt van deze invloed op zijn omgeving. We vormen met zijn allen een systeem, wat niet los staat van elkaar. Geen enkel talent komt tot bloei zonder ondersteuning van zijn omgeving.

De wisselwerking tussen de omgeving en het individu, WIJ en IK,  is heel belangrijk voor de ontwikkeling van ieders talenten en kwaliteiten.

Wanneer leerkrachten werken aan het versterken van hun eigen IK, heeft dit positieve gevolgen voor wat we uitstralen naar de omgeving.

De balans en kracht van de leerkracht heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Door jouw team te leren geloven in hun kracht en te laten werken aan hun balans, zal dit positieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Elk team bestaat uit verschillende individuen met ieder hun eigen kracht. Accepteren van deze onderlinge verschillen legt de basis om de kracht te ontdekken van elk kind. De sterke kant van iedereen naar boven halen zal ervoor zorgen dat we als geheel sterker worden.

De kracht van de leerkracht is de sleutel om kinderen te leren geloven in hun eigen kracht.

Wil je meer weten over de workshops en trainingen? Klik dan hier om meer te lezen.

Positief kijken versus negatief kijken naar gedrag

Je kunt op twee manieren in het leven staan en kijken naar gedrag van kinderen

  1. Negatief kijken: Kijken wat er niet goed gaat en proberen dit te verbeteren

  2. Positief kijken: Kijken wat er wel goed gaat en proberen dit meer aandacht te geven

Lees hieronder het sneeuwbaleffect van jouw reactie naar het kind.

Positief kijken versus negatief kijken

Lees meer

Omgeving als factor voor talentontwikkeling

De omgeving speelt een grote rol in het tot uiting komen van talenten van kinderen. Wanneer je in een stimulerende omgeving opgroeit, waar je mag ontdekken en ook fouten mag maken, zullen de mogelijkheden rijk zijn om jouw talenten te ontdekken. Wanneer je opgroeit in een omgeving die remmend is voor jou, je niet stimuleerd, waar je niet voldoende uitgedaagd wordt, dan zul je op een gegeven moment de moed verliezen. Kinderen die zich sneller ontwikkelen dan andere kinderen, hebben hier helaas vaak mee te maken. ook zijn er kinderen die in een minder rijke leeromgevinig opgroeien. Het is voor kinderen heel belangrijk om te mogen ontdekken wat ze kunnen en uitgedaagd te worden om iets nieuws te leren. Dan blijven ze gemotiveerd en leergierig.

  • Geef kinderen ruimte om te ontdekken. Laat kinderen in aanraking komen met verschillende richtingen: sport, toneel, bouwen, schrijven, tekenen, muziek etc...Laat kinderen ook leren van fouten. Waar ze eerst niet zo goed in zijn, kan wel heel leuk zijn om te ontwikkelen.  Wie weet wordt dat wel hun grootste passie :)
  • Straal vertrouwen uit naar het kind. Geef positieve feedback, gericht op het proces. Kijk niet alleen naar het eindresultaat, maar juist naar de inzet van het kind. Doet je kind iets makkelijk? Of heeft het juist ergens moeite mee? Wanneer je het eindresultaat beoordeelt, zal het kind daar niet altijd blij mee zijn. Het gaat erom of het kind zijn best heeft gedaan voor het eindresultaat. Door dit te zien, groeit zijn zelfvertrouwen.

Lees meer

4 tips: hoe blijven kinderen in balans?

  1. Laat kinderen regelmatig bewegen. Bewegen is goed om het teveel aan energie te ontladen en heeft positief effect op het lichaam. Daarnaast krijgen kinderen meer rust in hun lichaam en kunnen zich beter concentreren als ze regelmatig hun energie kwijt kunnen. Gevoelens van stress worden ook minder, doordat het teveel aan adrenaline wordt afgevoerd. Genoeg redenen dus om meer aandacht te besteden aan beweging.

Lees meer