• hartkracht 2016 003
  • rennen
  • hartkracht 2016 005
  • hartkracht 2016 004
  • hartkracht 2016 002

Teveel gegeven en te weinig gekregen?

Herken de signalen van een burn-out op tijd!

‘Leerkracht zijn’ is een beroep van veel geven en veel verwachtingen waar je aan wilt voldoen. Je hebt te maken met allemaal verschillende leerlingen, ouders, collega’s en de directie. Je wilt ze eigenlijk allemaal te vriend houden… En ook heb je de eisen van de inspectie, de leermethodes en de doelen die je aan het einde van het jaar moet behalen.
De kinderen in jouw klas zijn allemaal anders. Ze hebben stuk voor stuk andere begeleidingsbehoeften. Hoe lukt het je om al deze taken uit te voeren? Zeker wanneer je perfectionistisch bent ingesteld, moet je waken voor de eerste signalen van een burn-out. Bij een (beginnende) burn-out, lukt het niet meer om je werk naar behoren uit te voeren. Je hebt te veel gegeven en te weinig teruggekregen. Je bent letterlijk (bijna) opgebrand. Er is geen goede balans meer tussen draagkracht en draaglast.
Er is nooit één aanwijsbare oorzaak voor een burn-out Het probleem bevindt zich altijd op verschillende vlakken. Dus niet alleen op fysiek niveau, maar ook op emotioneel, mentaal en spiritueel niveau zijn er oorzaken, waardoor jouw kaarsje langzaam opbrandt.

Als je niet in balans bent, presteer je minder

Als topsporter, heb ik op de grenzen van mijn lichaam en geest geleefd. Het is duidelijk: als je als topsporter niet in balans bent, presteer je minder. Dat is natuurlijk niet wat ik wilde, dus was ik altijd bezig met de optimale balans in lichaam en geest. Ook mijnomgeving was continu bezig met mijnbalans. Een luxe positie, maar zelfs in de topsport gaat het niet altijd goed. Want om elk individu zit een omgeving die ook continu in balans moet zijn. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Daarnaast is er nog de individuele behoefte en aanleg van elk mens. Een ingewikkeld proces.

Stress herkennen

Door mijn persoonlijke ervaringen en mijn interesse in talentontwikkeling, weet ik veel over mogelijkheden maar ook grenzen van het menselijk lichaam. Ik weet hoe je ervoor kunt zorgen dat je jezelf optimaal ontplooit. En welke voorwaarden hierbij van belang zijn. Welke eigenschappen maken je nu extra gevoelig om veel stress te ervaren? Wanneer je werkt met gevoelige/(hoog)begaafde kinderen, dan spelen de onderstaande punten een extra rol bij het ervaren van stress:
• Je bent gevoelig voor prikkels. Door stress ervaar je dit nog meer.
• Je bent perfectionistisch. Door veel stress kan dit doorslaan naar vermijdingsgedrag (vechten of vluchten)
• Je bent chaotisch en creatief, je overziet het geheel, maar je weet niet hoe je moet beginnen
• Je voelt jezelf niet begrepen, niet gezien/erkend. 
• Je mist de verbinding met jezelf en de omgeving waardoor je je niet goed kunt spiegelen met je omgeving.
• Je hebt moeite met het aangeven van grenzen. Je voelt veel emoties van anderen, je hebt de neiging om te denken voor anderen.

Ook een kind kan burn-out raken

De bovenstaande punten gaan net zo goed op voor kinderen als voor jezelf. Ook kinderen kunnen burn-out raken. Wanneer stress te lang aanhoudt, raak je uiteindelijk overspannen. Wanneer dit proces daarna niet omgekeerd wordt, kun je burn-out en/of depressief raken. Kinderen in het voortgezet onderwijs die uitvallen of dreigen uit te vallen, hebben dit proces doorlopen. Er is teveel stress waar geen einde aan komt, je lichaam raakt uiteindelijk uitgeput.  Wanneer je een burn-out krijgt, heb je al lange tijd het idee dat je geen sturing meer hebt op jouw proces. Een burn-out is altijd een combinatie van aanleg en de prikkels/ervaringen uit de omgeving. In het volgende artikel ga ik verder in op het voorkomen van een burn-out