• hartkracht 2016 003
  • rennen
  • hartkracht 2016 005
  • hartkracht 2016 004
  • hartkracht 2016 002

De kracht van positief kijken

Wanneer je positief kijkt, zie je mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Wanneer je kijkt naar je mogelijkheden, voel je jezelf gewaardeerd en geaccepteerd om wie je bent.

Alle mensen hebben behoefte aan erkenning en waardering. Om een gezond zelfbeeld op te bouwen, zijn dit twee belangrijke pijlers. De basis hiervan wordt gelegd in een veilige omgeving waarmee je jezelf verbonden voelt.

Een kind wil zich veilig voelen en verbonden, wil zich herkennen in een ander en daar graag bijhoren. Die veilige basis kunnen wij bieden door vertrouwen uit te stralen en het kind te waarderen met al zijn goede en slechte kanten. Zijn goede kanten te stimuleren en de ruimte te geven om die te ontwikkelen.

Dat klinkt simpel, maar is het niet.

We reageren namelijk allemaal vanuit onze eigen overtuigingen en opvoeding. Wanneer je zelf niet bent opgevoed vanuit deze basisbehoeften, is het extra moeilijk om dit door te geven aan kinderen.

Van belang is dus om eerst te kijken naar jezelf. Wie ben ik, hoe sta ik in het leven? Wat zijn mijn overtuigingen? Hoe geef ik dit door aan mijn omgeving?

Autonomie, Competentie en Verbondenheid

Dit zijn de basisbehoeften van elk kind. Wanneer je vertrouwen krijgt vanuit je omgeving, mag doen wat je goed kunt en daar zelf sturing aan kunt geven, voel je erkenning en waardering. Hierdoor voel je verbondenheid met jezelf en je omgeving.

Op deze manier kunnen je talenten en kwaliteiten tot volle bloei komen en sta je in je eigen kracht.

Veiligheid en Vertrouwen uit je omgeving ->

Ruimte om te doen wat je goed kunt ->

Zelf sturing geven aan je leerproces ->

Erkenning voor wie je bent en wat je kunt ->

Verbondenheid met jezelf en je omgeving ->

Talenten laten zien en deze met een ander delen

De voordelen van positief kijken

Ontwikkelen van een positief zelfbeeld is afhankelijk van de positieve feedback die je ontvangt uit je omgeving.

De gevolgen van positief kijken zijn groot. Wanneer je in een omgeving opgroeit die vol lof is over jou, dan ga je jezelf daarnaar gedragen. Immers, wat aandacht krijgt groeit. Je denkt, voelt en gedraagt je goed.Je ontwikkelt een positief zelfbeeld, je voelt je goed zoals je bent.

Dit staat los van presteren op hoog niveau. Iedereen heeft talenten en goede eigenschappen. Hoe klein ze ook zijn, je bent altijd waardevol voor een ander. Wanneer dit benadrukt wordt kun je gaan stralen en een werkelijke aanvulling zijn voor je omgeving.

Tips voor leerkrachten

  • Kijk naar wat kinderen wel kunnen
  • Vertel dat iedereen talenten en kwaliteiten heeft die hij kan ontwikkelen
  • Vergelijk de kinderen niet onderling, maar leer ze te kijken naar hun eigen mogelijkheden.
  • Stimuleer de goede eigenschappen van elk kind, benoem ze zoveel mogelijk
  • Probeer de kinderen zoveel mogelijk te laten leren via hun talent: via muziek, bewegen, tekenen, samenwerken, luisteren, werkstuk maken etc.... 

Wijsheid

Ontwikkel je kracht door te geloven in je positieve eigenschappen, hierdoor word je een kracht voor een ander. Zo kan de hele wereld gaan stralen.