• hartkracht 2016 003
 • rennen
 • hartkracht 2016 005
 • hartkracht 2016 004
 • hartkracht 2016 002

Hoogsensitiviteit

Hoogsensitieve kinderen zijn zeer gevoelig voor hun omgeving. Dit kan op verschillende gebieden tot uiting komen:
 • Gevoelig voor prikkels via je zintuigen: geluiden, geuren, lichtsterkte, voelen en gevoelens, proeven

 • Gevoelig voor sfeer en spanning in de omgeving

 • Gevoelig voor stemmingen van ouders of leerkrachten

Je kunt deze gevoeligheid ook als volgt indelen:

 • Lichamelijk: gevoelige zintuigen

 • Emotioneel: intense gevoelens

 • Mentaal: intuïtief weten, beelddenker

 • Spiritueel: besef of vragen over zingeving, heldere waarnemingen

Wanneer hoogsensitieve kinderen te veel prikkels ervaren, kunnen ze dit op verschillende wijze uiten:

 • Zich afsluiten voor hun omgeving

 • Heel druk worden

 • Zeer emotioneel worden

 • Lichamelijke klachten ontwikkelen

 • Depressief worden

 • Angstig worden

Kinderen die gedrag vertonen wat lijkt op ADHD of een vorm van Autisme, zijn ook vaak zeer sensitief. De scheidslijn tussen hoogsensitieve kinderen of kinderen met een vorm van ADHD of Autisme is moeilijk te maken.

Welke kinderen zijn hoogsensitief?

Eigenlijk zijn alle kinderen sensitief. Het ene kind is alleen sensitiever dan het andere. Vergelijkbaar met talenten en kwaliteiten van kinderen. De ene kwaliteit is sterker ontwikkelt dan de andere.

Het kind is voor de ontwikkeling van zijn kwaliteiten afhankelijk van zijn of haar omgeving en de ruimte die het kind krijgt om zich te ontwikkelen naar zijn kunnen.

Het kind heeft te maken met deze wisselwerking met zijn omgeving en zal zich hieraan tot op zeker hoogte aanpassen. Tot dit niet meer strookt met zijn innerlijke gevoelens en in het kind in verzet gaat. Dit kan geuit worden door middel van heftige emoties of lichamelijke klachten.

Het lijkt dat kinderen hun emoties meer uiten dan vroeger. Ze hebben ons, ouders en leerkrachten, wel nodig om deze heftige emoties in goede banen te leiden. En aan de vraag achter deze emotie tegemoet te komen.

Hoe kunnen we omgaan met hoogsensitieve kinderen?

Belangrijk is dat kinderen serieus genomen worden.

Wanneer er niks aan de hand is, zullen kinderen het liefst onbevangen spelen, vrolijk zijn, hun best willen doen, etc. Kinderen worden niet voor de lol depressief, zeer emotioneel, heel druk, etc...Luisteren naar de vraag achter hun gedrag is belangrijk.

Heeft het kind last van de prikkels vanuit de omgeving? Zijn dit alleen fysieke prikkels of is het kind zeer gevoelig voor de sfeer thuis of op school? Voelt het kind zich wel gezien, zoals hij/zij is? Leert het kind misschien op een andere manier? 

Kijken naar het kind en zijn behoeften is het uitgangspunt. Kijken naar de vraag achter het gedrag? Waarom zijn kinderen druk? Willen ze misschien meer rust? Of meer ruimte om zichzelf te kunnen zijn? Wat willen kinderen die depressief zijn ons zeggen? Wat zien ze in de omgeving? Waar hebben ze last van?  

Wanneer ik met behulp van het kernkwaliteitenmodel (Daniel Ofman) naar de gevoelens van depressief zijn kijk, vertaal ik het zo:

 

Kwaliteit

Anders zijn/voelen

Valkuil

Je anders voelen/zijn. Niet erkend worden/voelen. Geen verbinding voelen met jezelf ->depressief

Allergie

Zijn zoals iedereen, jezelf aanpassen aan de omgeving

Uitdaging

Jezelf zijn en jezelf kunnen uiten op jouw manier

De uitdaging ligt dus in het feit in hoeverre een kind zichzelf kan zijn, ruimte krijgt om zich te kunnen ontwikkelen op zijn eigen manier. Wanneer een kind die ruimte en erkenning krijgt, zal het zich verbonden gaan voelen met zichzelf en daardoor met zijn omgeving.

Tips voor leerkrachten

 • Accepteer dat alle kinderen anders zijn
 • Benader kinderen vanuit hun eigen leerstijl
 • Wees je bewust van de sfeer in de omgeving. Is er veel stress? Zit je als ouder of leerkracht lekker in je vel?
 • Alle kinderen hebben hun eigen talenten en kwaliteiten. Spreek ze hierop aan.
 • Let op het stress-niveau van kinderen. Is er genoeg afwisseling tussen rust en doe-activiteiten?
 • Is de prestatiedruk groot voor het kind? Kan het kind wel voldoen aan de eisen vanuit de omgeving?
 • Zorg voor structuur en regelmaat. Dit vergroot de veiligheid voor het kind.

Wijsheid

In ieder kind schuilt een kleine diamant. Het hoeft alleen nog maar te gaan stralen.