• hartkracht 2016 003
 • rennen
 • hartkracht 2016 005
 • hartkracht 2016 004
 • hartkracht 2016 002

Positief kijken versus negatief kijken naar gedrag

Je kunt op twee manieren in het leven staan en kijken naar gedrag van kinderen

 1. Negatief kijken: Kijken wat er niet goed gaat en proberen dit te verbeteren

 2. Positief kijken: Kijken wat er wel goed gaat en proberen dit meer aandacht te geven

Lees hieronder het sneeuwbaleffect van jouw reactie naar het kind.

Positief kijken versus negatief kijken

Positief kijken:

 1. Aandacht geven aan positieve kwaliteiten van het kind

 2. Het kind krijgt een goed gevoel over zichzelf

 3. Het kind voelt zich gezien

 4. Het kind ervaart waardering en erkenning voor wie hij is en wat hij kan

 5. Het kind ervaart meer zelfvertrouwen

 6. De innerlijke motivatie van het kind verbetert

 7. Het gedrag van het kind verbetert

Negatief kijken:

 1. Aandacht geven aan negatieve gedrag

 2. Het kind krijgt een negatief gevoel

 3. Het kind voelt zich niet gezien

 4. Het kind ervaart geen waardering en erkenning

 5. Het kind krijgt minder zelfvertrouwen

 6. Het kind wordt minder gemotiveerd

 7. Het kind pas zich aan het beeld aan wat er van hem is en vertoont meer negatief gedrag