• hartkracht 2016 003
  • rennen
  • hartkracht 2016 005
  • hartkracht 2016 004
  • hartkracht 2016 002

Hoe blijven kinderen gemotiveerd?

Bijna alle scholen zijn weer begonnen. Kinderen en leerkrachten zijn hopelijk allemaal weer gemotiveerd aan het werk. Wanneer het kind niet of minder gemotiveerd raakt, hebben beide een probleem. Lesgeven is vooral leuk aan gemotiveerde leerlingen. Dus hoe blijven kinderen het hele schooljaar gemotiveerd?

Leerkrachten hebben de intentie dat kinderen leren geloven in hun eigen kracht en dat ze met genoeg zelfvertrouwen volwassen worden. In de praktijk valt dit niet mee. Er moet worden voldaan aan de eisen die de maatschappij stelt, die opgelegd wordt door de overheid en er blijft soms weinig ruimte voor eigen invulling van de leerkracht en ontplooiing van de speciale talenten van kinderen. De leerkracht wil wel, maar schippert tussen de eisen van de maatschappij en de wil om aandacht te geven aan elk individuele kind.

Vanuit mijn topsportverleden heb ik veel ervaring opgedaan met motivatie en het leveren van prestaties. Gemotiveerd zijn en prestaties leveren hangt af van veel factoren. Het gaat niet alleen om talent, maar  ook de balans in je lichaam op verschillende vlakken is belangrijk. Het vertrouwen van je omgeving en de ruimte die je krijgt om je talenten en kwaliteiten te ontplooien. Alle kennis die ik over dit onderwerp heb opgedaan, heb ik gekoppeld en ik heb hiervan een model gemaakt "leren vanuit je hart. Ik geloof namelijk dat elk kind kan leren/presteren naar de capaciteiten die het heeft. De omgeving van elk kind is hiervoor van belang. Een omgeving die binnen een structuur de vrijheid geeft om eigen talenten en kwaliteiten te ontplooien, en leert op welke manier je balans leert houden in lichaam en geest.

Hieronder een aantal tips die de basis vormen om gemotiveerd te blijven. Wil je meer weten, volg dan de workshop die ik geef over dit onderwerp.

Tips voor leerkrachten

  • Geef vertrouwen aan kinderen: Elk kind is goed zoals het is, ook als het een andere weg wilt volgen of ander gedrag vertoont, dan dan de meeste andere kinderen.
  • Zorg voor veiligheid: kijk naar wat kinderen goed kunnen en geef daar aandacht aan. Elk kind heeft zijn kwaliteiten en talenten.
  • Geef ruimte om de talenten en kwaliteiten van kinderen te ontdekken: Organiseer regelmatig middagen waarin kinderen in aanraking komen met verschillende kanten van zichzelf, muziek, kunst, beweging, bouwen, natuur, samenwerken, schrijven, etc....
  • Leer kinderen hoe ze balans kunnen houden in hun lichaam: op fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk gebied. Zo groeien ze op tot gezonde volwassenen, die weten wat ze kunnen doen wanneer ze in aanraking komen met tegenslag.
  • Leer kinderen zichzelf kennen: Leerstijl, temperament, talenten en kwaliteiten.
  • Kijk naar jezelf: wat straal jij uit naar kinderen. Doe jij wat je leuk vindt? Welke normen en waarden heb jezelf?

In de workshop die ik geef vertel ik meer over de methode "leren vanuit je hart". Met eenvoudige middelen, kunnen kinderen leren zich beter concentreren, omgaan met emoties, krijgen ze meer zelfvertrouwen en zullen fouten durven maken. ik kom ook graag langs op scholen om in een kennismakingsgesprek de mogelijkheden te bespreken.