• hartkracht 2016 003
  • rennen
  • hartkracht 2016 005
  • hartkracht 2016 004
  • hartkracht 2016 002

Hoe breng je Flow in de klas?

Flow is een begrip wat je regelmatig tegenkomt. Hoe Flow voelt is moeilijk te omschrijven. Ik omschrijf het als een gevoel dat alles wat je doet moeiteloos lijkt te gaan, en je helemaal opgaat in het moment. Binnen topsport zijn het de momenten die je "in vorm zijn" noemt. Na een periode van inspanning, neem je gas terug en de inspanning die je dan levert, lijken vanzelf te gaan. Wat hierbij een belangrijk punt is, is de balans in je lichaam. Op fysiek gebied, maar ook emotioneel, mentaal en geestelijk. Mocht er op één van deze vlakken een probleem zijn, dan lukt het niet of moeilijk om het gevoel van Flow te ervaren. Wat er gebeurd is dat je uit het moment van NU getrokken wordt, door de disbalans in jouw lichaam.

Op het moment van flow, kun je optimaal leren en presteren. De balans op fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk gebied is dan ook één van de voorwaarden om optimaal te kunnen leren en presteren.

Hoe krijgen we dit gevoel nu binnen het onderwijs?

Hoe breng je Flow in de klas:

Flow in de klas: stroomt het op dit moment?

Het onderwijs stroomt als de sfeer in de klas positief is. Het stagneert wanneer de sfeer negatief is. Leerkracht en kinderen samen bepalen de sfeer in de klas. De Zweedse onderwijskundige Nick Drummond ontdekte dat je dit gegeven heel goed kunt delen met de kinderen in de klas. Hij bedacht de volgende eenvoudige structuur.

Je gaat uit van vijf levels.
Bij level 1 is de sfeer niet goed, bij level 5 is het top.
In de praktijk blijkt dat kinderen haarfijn kunnen benoemen hoe de sfeer is. Het grappige van deze oefening is dat de kinderen vervolgens uit zichzelf geneigd zijn verantwoordelijkheid te nemen en dat je daardoor veel gemakkelijker een positieve sfeer in de klas kunt creëren.
Is de sfeer niet goed?
Een negatieve sfeer is een signaal dat er iets aandacht nodig heeft. Er is iets uit te werken. Ook hier kun je de klas bij betrekken. Je kunt bijvoorbeeld benoemen dat het niet fijn aanvoelt en vragen of iemand weet wat er aan de hand is.

Concrete stappen

1: Beschrijf de levels aan de hand van de tekening
2: Vraag de kinderen: hoe voel jij je NU? Welk getal hoort daarbij? Onthoud het getal maar vertel het nog niet.
3: Hoe voelt de klas als geheel. Welk getal hoort daarbij?
4: Is er verschil? Wissel de ervaringen uit.
5: Moedig de kinderen aan te waarschuwen als het level lager is dan 3: dan moet er iets uitgewerkt worden in de klas

Van de website: www.stromendonderwijs.nl