• hartkracht 2016 003
 • rennen
 • hartkracht 2016 005
 • hartkracht 2016 004
 • hartkracht 2016 002

Hoe willen we kinderen weerbaar maken?

Op welke manier kunnen we er nu voor zorgen dat  kinderen zich fijn en krachtig kunnen voelen? Zichzelf niet steeds hoeven vergelijken met de ander. Je gewoon goed voelen over jezelf. Zodat je jezelf niet meer hoeft te verweren of uit onvrede of onbegrip een ander zou willen pesten.
Door verbinding te voelen met jezelf en je omgeving. Wanneer je weerbaar 'moet' worden, dan zie je anderen misschien als een bedreiging. Dit schept afstand. Niet het kijken naar verschillen, maar het zoeken naar verbinding zal leiden tot een positief gevoel.

 Tips om kinderen te begeleiden:

 • Luisteren naar de behoeften van kinderen. Luister met aandacht naar kinderen. Met heel je lichaam, je ogen, je oren en je hart.
 • Leer kinderen dat iedereen anders is, maar dat iedereen zijn eigen talenten en kwaliteiten heeft, waarmee we elkaar aanvullen. Leer kinderen dat we allemaal verbonden zijn met elkaar.
 • Zorgen dat kinderen de ruimte krijgen om hun capaciteiten te ontplooien en te ontdekken. Geef kinderen hierbij positieve feedback, gericht op het proces. Niet het eindresultaat is van belang, maar de inzet van het kind.
 • Maak kinderen bewust van de aarde en de wereld waarop ze wonen. Zorg dat ze verbinding voelen met alles wat leeft. Maak hierbij ook gebruik van alle zintuigen van kinderen, kijk, ruik, luister, voel en hoor.

Tips voor jezelf:

 • Door je eigen talenten en kwaliteiten te ontwikkelen, voel je verbinding met jezelf. Door vertrouwen en ruimte te krijgen uit je omgeving (en positieve feedback), voel je verbinding met je omgeving. Zoek de mensen op die jou dit kunnen geven.
 • Als kinderen verbinding voelen met zichzelf, de omgeving en de wereld, zullen ze minder de behoefte voelen om te kijken naar de verschillen. Kijken naar verschillen zorgt voor afstand en pestgedrag, kijken naar verbinding zorgt voor veiligheid en vertrouwen.
 • Het allerbelangrijkste is dat jij als ouder of leerkracht verbinding voelt met jezelf en jouw omgeving. Wanneer jij doet wat je goed kunt en hierbij vertrouwen krijgt van je omgeving, kun je dit ook weer doorgeven.